Loading...

Khó ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp. Việc kiểm soát dọc các tuyến biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng tại các địa phương trên cả nước gặp nhiều khó khăn, khi người nước ngoài đã tìm đủ mọi thủ đoạn để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

0911 577 889