Loading...

Nghệ An: Xây dựng cột điện trên đất ở của dân

Liên quan đến việc xây dựng cột điện trên đất ở của dân tại TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An mà chúng tôi đã phản ánh trong các phóng sự trước, mặc dù người dân đã nhiều năm cầm đơn gõ cữa đến các cấp chính quyền. Thế nhưng, sự việc vẫn chưa được làm rõ, ai là người chịu trách nhiệm trước sự việc này.

0911 577 889